**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

 
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เลขที่ 338 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปษรณีย์ 72000
โทร 0-3551-1021 โทรสาร 0-3552-2973
e-mail : muni@suphancity.go.th
website : www.suphancity.go.th
 
แผนที่ตั้งหน่วยงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

กลับสู่หน้าหลัก