***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน*** สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน วันที่ 12 ต.ค. 61 ระดับน้ำท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา 3.31 เมตร ระดบัน้ำทรงตัว ระดับน้ำต่ำกว่าถนนพระพันวษา 2.29 เมตร หากต้องการความช่วยเหลือ โทร 0-3551-1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐ
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555

 
 
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 28
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 27
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 26
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 25
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 24
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 23
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 22
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 21
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 20
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 19
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 18
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 17
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 16
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 15
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 14
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 13
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 12
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 11
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 10
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 9
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 8
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 7
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 6
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 5
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 4
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 2
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 1
   

รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ .ศ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างงานทันตกรรม
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทสบาล


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล เปิดรับสมัคร 10 - 19 ก.ย. 61


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เ รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เ รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารหอคอย ชั้น 1
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทีอนิก (e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ
และอุปกรณ์ในการติดตั้งของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทีอนิก (e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร ์
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2
   
   
   
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (12 ต.ค. 61) พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯลฯ
การประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานกิจการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปี 2561
ประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจักรยาน ACC Track Asia ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ตรวจนิเทศติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
เดินขบวนสังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ งานปลดเกษียณ ผอ.นิวัติ สุจิตตารมณ์ ผอ.ร.ร. ท. 3 วัดไชนาวาส
โครงการชวนคุณพ่อคุณแม่เล่านิทานสันฝันพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ โครงการสุขภาพดี ไม่มีขาย
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Car Free Day 2018 วันปลอดรถ ลดโลกร้อน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน โครงการฝึกอาชีพภาครัฐฯหลักสูตรประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น พานักศึกษามาดูงาน
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีมาศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล มาศึกษาดูงาน
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐ โครงการปลอดสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 59 อบรมบทบาทและภาระกิจ ผจ.ปน.เลือกตั้งฯ
อบรมแกนนำเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย มาดูงาน
indexlow.html
indexlow.html