**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

low/had.html
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555
 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลฯ
หลักสูตร การทำหน่อไม้ดอง และขิงดอง วันที่ 17 ก.ย. 62

(วันที่ลงประกาศ 6 ก.ย. 62)

 


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างทั่วไป

(วันที่ลงประกาศ 22 ก.ค.62)


เกร็ดความรู้ "ขยะแยกยาก เราแยกได้"


ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

(วันที่ลงประกาศ 28 มิ.ย. 62)


ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

(วันที่ลงประกาศ 24 มิ.ย 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

(วันที่ลงประกาศ 25 มิ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

(วันที่ลงประกาศ 25 มิ.ย. 62)ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...

(วันที่ลงประกาศ 2 พ.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035-511021 ต่อ 1 


เอกสารแนบท้าย

(วันที่ลงประกาศ 28 พ.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดทะเบียนสุนัขและแมวตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี หรือเขตสูบบุรีในเขตปลอดบุรี พ.ศ. 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัตวืเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
10 ก.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
1 ก.ค. 62
     
 
 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.392 สพ. จำนวน 1 โครงการ ของงานบำรุงรักษาทางและสะพานฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 62
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 เม.ย. 62
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
28 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
11 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 ม.ค. 62
 
 
 

   
   
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 81
โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 5/2562
โครงการฝึกอาชีพนโยบายภาครัฐ "หลักสูตร การทำหน่อไม้ดองและขิงดอง"
สตง.ประชุมชี้แจงประเด็นข้อตรวจพบเพื่อให้ข้อเสนอแนะฯ
อบรม "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.)
นายกฯ ให้สัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายกฯให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงแข่งขันที่ ร.ร.กีฬาอ่างทอง
ประชุมระดมสมองการพัฒนาพื้นที่วิถีชุมชนอาหารริมทางฯ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองและฝ่ายของเทศบาลเมืองฯ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชุมชนวัดหอยโข่ง
ประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมโครงการ"Anti Drugsมินิมาราธอน"
นายกฯให้สัมภาษณ์นักศึกษาจากม.ราชภัฎสวนสุนันทา
อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสถานศึกษา
นายกฯ มอบข้าวสารให้นักกีฬาวอลเลย์บอล ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ชุมชนวัดโพธิ์คลาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.ลำพูน
นายกฯ มอบข้าวสารให้พนักงานจ้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง
เดินแจกทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนเณรแก้ว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.ลำพูน

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ.2563
ประชุมชี้้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล
เดินแจกทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ชุมชนปราสาททอง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทม.ตะพานหิน จ.พิจิตร
แจกทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ศึกาาดูงาน ณ ภาคตะวันออก29-31ส.ค.62 ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561
indexlow.html