เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน... ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่ 18 วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค

นายเอกพันธุ์ อินทรใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุร

ส่วนราชการภายใน

ลิงค์หน่วยงานในสังกัด
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 


ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18
ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนสาธารณะเลียบคลองชลประทาน

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบเงินอุดหนุน)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษี เสียภาษีประจำปี 2561
ณ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุร

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบเงินอุดหนุน)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุร

ขอเชิญชมนิทรรศการ เทศกาลข้าวใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. 60
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีขอเชิญร่วมงานตลาดประชารัฐ:ถนนคนเดินประตูสาร
วันที่ 8 ธันวาคม 2560

ขอเฃิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 5 ธ.ค. 60
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2559 ...

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้งหรือปล่อยวัตว์ พ.ศ
..
.

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง )
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พรรณไม้
ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง )


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติและ
อุปกรณ์ในการติดตั้ง ในสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จำนวนไม่น้อยกว่า 32 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specification)
โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
แห่ขบวนรถโบราณและเชิญชวนร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 18
12 ก.พ.61
พิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18
12 ก.พ.61
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
9 ก.พ.61
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 45
10 ก.พ.61
แถลงข่าวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่ 18
6 ก.พ. 61
นายกฯ ตรวจดูการก่อสร้างอาคารเรียน รร.ท.4
8 ก.พ.61
เตรียมงานเพื่อเตรียมแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารอร่อย
5 ก.พ. 61
ปฐมนิเทศน์ข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
5 ก.พ. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 45 - 46
2 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
5 ก.พ.61
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมอาหารฯ ครั้งที่ 18
31 ม.ค. 61

พิธีรับมอบกระถางต้นไม้จากการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 2560
4 ก.พ. 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indexlow.html