***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน*** สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน วันที่ 20 ก.ย. 61 ระดับน้ำท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา 2.82 เมตร ลดลง 4.4 เซนติเมตร ระดับน้ำต่ำกว่าถนนพระพันวษา 2.78 เมตร หากต้องการความช่วยเหลือ โทร 0-3551-1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

ส่วนราชการภายในฯ

ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐ
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555
 
สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 11
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 10
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 9
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 8
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 7
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 6
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 5
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 4
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 2
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม ฉบับที่ 1
   

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล เปิดรับสมัคร 10 - 19 ก.ย. 61

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ขยายเวลา รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์) เปิดรับสมัคร 23 ก.ค. 61- 3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ข่าวสารจากกรมปศุสัตว์

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เ รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารหอคอย ชั้น 1
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทีอนิก (e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ
และอุปกรณ์ในการติดตั้งของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทีอนิก (e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร ์
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2
   
   
 
การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน โครงการฝึกอาชีพภาครัฐฯหลักสูตรประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น พานักศึกษามาดูงาน
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีมาศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล มาศึกษาดูงาน
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐ โครงการปลอดสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 59 อบรมบทบาทและภาระกิจ ผจ.ปน.เลือกตั้งฯ
อบรมแกนนำเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย มาดูงาน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลฯ นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน
อบรมแกนนำเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ประชุมประธานชุมชนและวิทยากรผู้นำออกกำลังกาย
เทศบาลตำบลบ้านเก่า จ.ปราจีนบุรี มาศึกษาดูงาน คณะ ป.ป.ช. มาบรรยายเรื่องการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินฯ
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 งานทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561
โครงการแสดงออกอย่างเหมาะสมของวัยรุ่นไทย ผ่าน Social network เทศบาลตำบลยางเนิ้งมาศึกษาดูงาน
เทศบาลเมืองจันทบุรี มาศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร
โครงการฝึกอาชีพภาครัฐฯหลักสูตร การปลูกผักสวนครัวเพื่อชีวิตพอเพียง อบรมผู้สัมผัสอาหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
เดินขบวนรณรงค์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 57
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 ส.ค.61 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ
ประชุมชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เดือน ส.ค. 61 พิธีประดิษฐานอนุสาวรีย์ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
โครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ออกกำลังทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มาศึกษาดูงาน
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพ ประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน สิงหาคม 2561
อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
   
   
indexlow.html
indexlow.html