**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

low/had.html
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่
 
 
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555
 
   


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างทั่วไป

(วันที่ลงประกาศ 22 ก.ค.62)


เกร็ดความรู้ "ขยะแยกยาก เราแยกได้"


ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

(วันที่ลงประกาศ 28 มิ.ย. 62)


ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

(วันที่ลงประกาศ 24 มิ.ย 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

(วันที่ลงประกาศ 25 มิ.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

(วันที่ลงประกาศ 25 มิ.ย. 62)ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...

(วันที่ลงประกาศ 2 พ.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035-511021 ต่อ 1 


เอกสารแนบท้าย

(วันที่ลงประกาศ 28 พ.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดทะเบียนสุนัขและแมวตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี หรือเขตสูบบุรีในเขตปลอดบุรี พ.ศ. 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัตวืเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
10 ก.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
1 ก.ค. 62
     
 
 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.392 สพ. จำนวน 1 โครงการ ของงานบำรุงรักษาทางและสะพานฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 62
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 เม.ย. 62
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
28 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
11 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 ม.ค. 62
 
 
 

 
พิธีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562  
การประดิษฐ์จากดินไทย 20.8.62
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจของเทศบาล
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2562
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 20.8.62
ต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนามฯ
พิธีลอยกระทง แห่งโคมไฟ งานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2562
พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล 87 ปี ชาตกาล ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 
เดินแจกทรายอะเบทรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ 19 ส.ค. 62
มารดาของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562
เดินรณรงค์แจกทรายอะเบทป้องกันไข้เลือดออก ชุมชนวัดพระรูป
อบรมการพัฒนาส้วมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ
เดินรณรงค์แจกทรายอะเบทป้องกันไข้เลือดออก ชุมชนวัดไชนาวาส
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาคลองเณรแก้ว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดยาว
ต้อนรับคณะวิจัยการทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชนฯ
ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดเส้นทางจราจรในงานทิ้งกระจาด
ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รพ.เจ้าพระยายมราช เปิดศูนย์โรคหัวใจแห่งใหม่
แถลงข่าวงานทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ปี 2562
การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการรระบายน้ำ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.เขาน้อย
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร
 
เดินเชิญชวนร่วมตั้งโต๊ะและประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตฯ
ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนเด็กนักเรียน รร.ท.3 วัดไชนาวาส
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษา ฯ ปี 62
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
การอบรมผู้ประกอบการแต่งผม เสริมสวย
ร่วมแถลงข่าวแชมป์กีฬา 7HD วอลเล่ย์บอลเยาวชนหญิง แช้มป์เปี้ยน คัพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
28 ก.ค.62
พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ปี 2562
รับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)62
พิธีเครื่องราชสักการะฯ 28 ก.ค. 62
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.ค. 62
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ถนนสายเศรษฐกิจ สู่วัฒนธรรมชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ภายใต้ชื่อ ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ28 ก.ค. 62
โครงการชาวประชารวมใจสร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จวิชาชีพแต่งผม-เสริมสวย รุ่นที่ 57-58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทน.ตรัง
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยกร่างเทศบัญญัติฯ ครั้งที่ 1/2562
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ วัดประตูสาร
ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.ค. 62
โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562
ประชุมการจัดทำรายงานสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
โครงการส่งเสริมอาชีพ"ขนมไดฟูกุ" 18.07.62
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2562
พิธีไหว้ครูและทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
พิธีเปิดโครงการรำลึกถึงเจ้าพระยายมราช ช้างป่าต้นคนสุพรรณ:157 ป
ี ชาตกาลมหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
นายกฯให้โอวาทและมอบเครื่องบริโภคเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานเทศบาล
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีร่วมงานคล้ายวันเกิดท่านวราวุธ ศิลปอาชา
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนศึกษาดูงานภาคเหนือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.นางบวชและทต.เขาพระ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 ก.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 2 ก.ค. 62พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 ก.ค. 62

 
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561
indexlow.html