***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

 

 

สถิติการให้บริการ ปี 2561
สถิติการให้บริการ ปี 2562
สถิติการให้บริการ ปี 2563
สถิติการให้บริการ ปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 กลับสู่หน้าหลัก