1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว
จังหวัดสุพรรณบุรีและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอเชิญชาวสุพรรณบุรี ผู้มีจิตอาสาสมัครเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น สมัครเป็น “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อถล.) ตามนโยบายรัฐบาล มีหน้าที่และสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย สนใจสมัครได้ที่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ปีใหม่นี้เริ่มต้นทำดี ด้วยการรักษาความสะอาดบ้านเรือน พัฒนาวัด ศาสนสถาน รักษาความสะอาดแม่น้ำ คู คลอง และที่สาธารณะส่วนรวม เริ่มต้นลดและคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกถัง ลด ละเลิกใช้โฟม เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็น “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”ตลอดไป