1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี หน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561ณถนนพระพันวษาหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี