1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปสวัสดีและขอพรปีใหม่จาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี และ นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี