1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการเตรียมงานดังกล่าว ซึ่งวันเด็กปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองจะจัดงานวันเด็ก ณ บริเวณ สวนเฉลิมภัทรราชินี (หอคอย บรรหาร-แจ่มใส) ขอเชิญชวนน้องๆ หนู มาร่วมงานกันนะคะ