1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมฝ่ายเลขานุการคณะทำงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมี รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี