1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุภาพ ครั้งที่ 43 - 44 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย กิจกรรมการปั่นเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 และ ครั้งที่ 44 จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ขอเชิญชาวนักปั่นที่รักสุภาพ และกลุ่มแม่บ้านที่รักสุขภาพ มาร่วมกิจกรรมได้ค่ะ สุขภาพดีๆ เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราค่ะ