1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝายพิธีการเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี