1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้ัเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี