1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทรน์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธรเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครองเข้าร่วมชมร่วมเชียร์ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี