1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานของทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี