1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมอาหารอร่อย
และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18 โดยมีคณะกรรมการแต่ละฝ่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 3