1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้มีคำขวัญว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สวนเฉลิมภัทรราชินี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเด็กๆ ในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง นอกจากนั้น นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้เยี่ยมชมหอคอยบรรหาร - แจ่มใส และอาคารแสดงผลงานของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรีฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย อีกด้วย