1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จุดธูปเทียนปักเครื่องบวงสรวงเสวยและโปรยข้าวตอก พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาสิ่งสักสิทธิ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 4 รูป สวดถอน 4 มุมพระเมรุมาศจำลอง ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมสิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพานพุ่มทองพุ่มเงิน เครื่องราชสักการะลงจากพระเมรุมาศจำลอง พระธรรมพุทธิมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส จับสายสูตรอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรเหนือยอดพระเมรุมาศจำลองลงสู่แท่นประดิษฐานที่จัดเตรียมไว้ ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ ต่อจากนั้นประธานในพิธีคล้องพวงมาลัยกรยังพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ประธานฝ่ายสงฆ์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ยังพระนพปฎลสุวรรณฉัตร เป็นอันเสร็จพิธี