วันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นวันครู ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยคำขวัญวันครูประจำปี 2561 คือ "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ....โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณครูขึ้นในวันนี้ โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดพิธี ดังกล่าว พร้อมด้วย นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 3