วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายรัฐบาล ปะจำเดือน มกราคม 2561 หลักสูตร การทำข้าวผัดน้ำพริกสมุนไพรต้านมะเร็ง โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผุ้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมร่วมโครงการ ณ ลานส่งเสริมอาชีพ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี