วันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 10.30 น.นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ บริเวณวัดไชนาวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 2