วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลาลา 06.00 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนำโดยนางจารุวัณณ์ พูลสวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์