วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้่าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วยนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิด ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์