เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะครูโรงเรียนสงวนหญิงนำนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิงและนักเรียนรัฐแทสมาเนีย เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ประเทศไทย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และได้มาคารวะ นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นประธานในการต้อนรับคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี​