เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมและปรับพื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส