เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม เสริมสวย ภายใต้โครงการยกระดับ มาตราฐานสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เป็นเกิยรติเข้าร่วมพิธีเปิดนี้ด้วย และมีผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้ความสนใจเข้ารับการอบรมอย่างมาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี