เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 และได้มีวิทยากร นายอุทัย บุญประเสริฐ จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มาสอนการช่วยเหลือผู้จมน้ำเบื้องต้น และทีมวิทยากรจากหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช มาสอนการกู้ชีพแบบ CPR ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันนี้ี้