เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ มีนายสมพร น้ำนวล รักาาราชการแทนผู้อำนายการกองวิชาการและแผนงานบรรยายเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี