วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 55 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมปั่นอย่างพร้อมเพรียงกัน