เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำข้าราชการไปร่วมงานวางพวงมาลางานวันรพี เพื่อถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้มีหน่วยกาชาดมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ราชินีใน รัชกาลที่ 9