วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน สิงหาคม 2561 มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน ทั้ง 16 ชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี