วันที่ 8 สิงหาคม 2561 หน.ส่วนราชการ พนักงานเทศบาลออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี