เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ หงส์สุพรรณ ประธานชมรมปั่นจักรยานเพือสุขภาพ ได้ประชุมสมาชิกชมรมและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาของความเห็นชอบในการกำหนดวัน เวลา และเส้นทางการปั่นจักรยาน ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 57-58 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี