เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ,นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีประดิษฐานอนุสาวรีย์ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ของไทย โดยครอบครัวศิลปอาชา และนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยการอัญเชิญรูปหล่อเหมือน ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ขึ้นวางบนแท่นประดิษฐานที่เตรียมไว้ ณ อนุสรณ์สถานลานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีี