เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 06.30 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 87 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณถนนพระพันวษา