วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 57 ณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรรี และได้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นอย่างพร้อมเพรียงกัน