เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพภาครัฐฯ "หลักสูตร การปลูกผักสวนครัว เพื่อชีวิตพอเพียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ีรวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และมีแขกผู้มีเกียรติ นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมการฝึกอาชีพโครงการนี้ด้วย กองสวัสดิการและสังคม เชิญวิทยากรจากชุมชนวัดดอนโพธิ์ทอง มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ลานจอดรถงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. นี้