เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายเรือง น้ำค้าง รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานพาผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาให้การต้องรับคณะครูจากเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อมาศึกษาดูงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป