เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานวัมนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี และสมาคมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งชาวสุพรรณบุรีได้ร่วมใจกันจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี 2561 โดยตอนเช้าได้มีพิธีปลุกเสกดอกดาวเรืองและอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และประกอบพิธีเปิดงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 แล้วเคลื่อนริ้วขบวนต่าง ๆ แห่เจ้าพ่อหลักเมืองผ่านตลาดจังหวัดสุพรรณบุรี มาเพื่อประทับชั่วคราวที่ สมาคมตวงฮ้วยฮั่วก๊ํวง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมเดินขบวนและตั้งศาลเจ้ารอรับเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย