เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนและเป็นประธานไปต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเก่า อำเภอกบิณบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มาเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาล 1 วัดประตูสาร