วันที่ 5 กันยายน 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุพรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่ดูระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยูู่ริมแม่น้ำได้ติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3551-1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงีี