วันที่ 8 กันยายน 2561 นายปกรณ์ หงส์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 59 ณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรรี และได้มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นอย่างพร้อมเพรียงกัน