เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพภาครัฐฯ "หลักสูตร การประดิษฐ์ของใช้ด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ี
รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ลานจอดรถดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. นี้