เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรม Car Free Day 2018 วันปลอดรถ ลดโลกร้อน ทางเดียวกันไปด้วยกัน จัดกิจกรรมโดยชมรมจักรยายเมืองเหน่อสุพรรณบุรีไซคลิ่งคลับ โดยมีจุดสตาร์ท ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี