เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชวนคุณพ่อ คุณแม่เล่านิทานสานฝันพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเล่านิทานและเลือกนิทานที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์