เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสุขภาพดี ไม่มีขาย ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายอบรมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี