เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเกียรติในการร่วมพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์ โครงการสังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ โดยเดินจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ณ สนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี