เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง ได้เป็นเกียรติไปร่วมแสดงมุทิตาจิตงานปลดเกษียณ นายนิวัติ สุจิตตารมณ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ที่ได้ถึงวาระปลดเกษียณในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้ ณ ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส