เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน ACC Track Asia 2018 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาฯ ครั้งนี้ และได้มอบโล่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน ACC Track Asia 2018 โดยมีนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ในการรับโล่ผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาปั่นจัรกยาน ACC Track Asia 2018 ครั้งนี้ด้วย ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2