เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน จิตอาสา สมาคม ชมรม สมาชิกชุมชนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทำความสะอาดบริเวณรอบคลองส่งน้ำ 1 อาร์ ถนนเณรแก้วตลอดสาย ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง