เมื่อวันที่ 13 ต.ค.61 เวลา 10.00 น. นาย เอกพันธุ์ อนทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมกับสโมคมโรตารี่เพชรสุพรรณที่ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ ปีที่ 8 ณ สมคมจีน ตง ฮั๊ว ฮ่วย ก๊วง