เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี